Kvokavost slepic

K přirozenému líhnutí vlastních kuřat je samozřejmě nutné mít kvočnu. Věk, kdy se slepice poprvé stane kvočnou, je velmi rozdílný. Slepice lehčího nosného typu kvokají zřídkakdy, nebo dokonce nikdy. Plemena těžšího typu (např. hedvábničky, sasexky a vyandotky) se mohou stát poprvé kvočnami již ve věku šesti měsíců. Často však nejsou duševně ještě natolik vyzrálé, aby vyseděly vejce a postaraly se o kuřata. Začne-li vám kvokat takto mladá slepice, řiďte se radami „Jak přerušit kvokání“. Jako dobré kvočny jsou známy hedvábničky, sumatránky, zakrslé kočinky, zakrslé rousná nebo vyandotky. Výborné kvočny mimo výše zmiňovaných jsou všechna bojovná a okrasná plemena neprošlechťovaná na snášku.

Většina dospělých slepic začíná kvokat brzy na jaře, neboť kvokání je ovlivněno prodlužováním dne. Ke kvokání můžete slepici napomoci tím, že nebudete sbírat snesená vejce, ale ponecháte je v hnízdě. Nechcete-li riskovat rozšlápnutí vajec a hodláte-li vejce uchovat déle jako násadu, raději je seberte a nahraďte atrapami (podkladky).

Kvokavost lze rozpoznat dle následujících příznaků:

  • slepice zůstává dlouho sedět na hnízdě, někdy z něj vůbec neodchází;
  • na začátku kvokavosti jsou hřeben a laloky jasně červené, později blednou;
  • břicho slepice olysá;
  • slepice vydává kvokavé nebo naříkavé zvuky;
  • slepice se straní ostatních, je popudlivá a zaujímá výhružný postoj, jakmile se k ní někdo přiblíží, když sedí na hnízdě.