Péče o kvočnu

Kvočna při sezení na vejcích většinou málo jí a pije. Postavte jí proto misku s vodou a krmítko kousek od hnízda – to přinutí kvočnu z hnízda slézt. Jakmile se nakrmí a napije, většinou se ihned vyprázdní. Tak předejdete zašpinění vajec trusem. Kvočně dávejte pouze smíšené granule nebo zrní. Pokud kvočna tvrdošíjně sedí a hnízdo vůbec neopouští, zbytečně se sama vyčerpává. Pak je nutné ji jednou za den z hnízda vzít a dát jí krmení a vodu. To, zda je tento postup nutný poznáte podle toho, že vedle hnízda není trus a krmení neubývá. Pokud musíte kvočnu z hnízda odnést, nedejte jí 20 až 30 minut šanci se na hnízdo vrátit. Pro vejce je dokonce lepší, když se trochu provětrají. Pokud by došlo k rozbití některého z vajec v hnízdě, je nutné vejce šetrně očistit, jinak by mohlo dojít k jejich znehodnocení.
V průběhu sezení kvočny na vejcích je vhodné vejce prosvítit ve tmě kvalitní baterkou (po 7 dnech inkubace, u velkých a zabarvených vajec spíše až po 8 -10 dnech) a zjistit tak neoplozená vejce. Neoplozená vejce odstraňte z hnízda a kvočna bude lépe sedět na ostatních.