Příprava kvočny a snáškového hnízda

Pro líhnutí vajec lze použít pouze slepici, která kvoká. Zjistíte-li, že nějaká slepice začala kvokat, oddělte ji od hejna. Kvočna totiž potřebuje k sezení na vejcích klid.

Než slepice zasedne na vejce, ošetřete ji preventivně prostředky proti cizopasníkům (např. BIO KIL, Arpalit). Pak slepici přeneste na snáškové hnízdo zřízené k tomuto účelu na klidném a spíše temnějším místě. Pokud je slepice dobrou kvočnou, na hnízdě již zůstane, zvláště když ji na ně posadíte večer. S přesunem kvočny na vybrané místo však mohou být problémy (nebude se jí na novém místě líbit), proto kvočnu přesunujte nejlépe za tmy a dejte pod ní teplá vejce (vejce, která chcete kvočně podložit, dáte nejprve pod kvočnu v místě, kde sedí původně a za 15 minut jsou teplá).

Kvočna na hnízděJako snáškové hnízdo dobře poslouží dřevěná bedýnka nebo krabice ze silnějšího kartonu. Dno bedýnky vyložte pořádným kusem drnu obráceným opačně, který předem mírně navlčíte, čímž předejdete vyschnutí vajec. V drnu nesmí být kamínky, o které by se vejce mohla rozbít. Na obráceném drnu vytvořte pohodlné hnízdo ze slámy a sena.
Do hnízda vložte několik podkladků (sádrových vajec), abyste zjistili, zda slepice skutečně kvoká a na hnízdě zůstane. Může se totiž stát, že slepice přestane po jednom dni na vejcích sedět, zatímco proces vývoje embrya již ve vejci začal. Teprve když kvočna sedí na vejcích celý den, můžete je vyměnit za násadová vejce.

Počet násadových vajec, která můžete pod kvočnu podložit, závisí na její velikosti a na velikosti vajec. Zdrobnělá plemena dokáží v průměru obsednout v průměru 7-13 vajec, pod kvočny větších plemen se vejde až 19 vajec. Vejce jsou pod kvočnou vyskládána do tvaru elipsy. Tohoto tvaru lze snadněji dosáhnout při lichém počtu vajec. Leží-li stále jedno či více vajec mimo hnízdo, znamená to, že jste slepici svěřili příliš mnoho vajec. Tato vejce odeberte, jinak průběh líhnutí nebude optimální. Kvůli neustálému otáčení slepice na vejcích se vždy dostane ven zpod slepice jiné vejce, které pak nemá potřebnou teplotu.