Slepice snáší vejce bez skořápky

Může se stát, že v kurníku naleznete vejce, které se liší od ostatních. Jedná se o vejce bez skořápky, které je pouze obalené blánami. Takové vejce snesou někdy slepice na začátku a na konci snáškového cyklu. Pokud se takové vejce objevuje jen zřídkakdy, není třeba se znepokojovat.

Pokud se však takové vejce vyskytuje ve vašem chovu častěji, může být příčin více. Obvykle se jedná o nedostatek vápníku v organismu slepice a v takovém případě je nutné ho slepicím v krmivu přidat. Můžete jim podat například usušené a rozdrcené skořápky, krmné vápno, vhodné krmné směsi nebo vitamínové preparáty. Může se však také jednat o zánět vejcovodu, což je případ pro veterináře.

Pokud vejce skořápku má, ale je křehká nebo velmi tenká, je opět příčinou nedostatek vápníku v organismu slepice nebo je slepice vystavena stresu. Na kvalitu skořápek je nutné dávat pozor. Pokud jsou křehké a nekvalitní hrozí, že se vejce dříve skazí, ale hlavně může snadněji dojít k tomu, že se slepice naučí vejce klovat a požírat, což je obtížně odstranitelný zlozvyk.

Napravo normální vejce, nalevo vejce bez skořápky