Bojovná plemena

Typická bojovná plemena

Asilka

Bojovnice indická

Bojovnice jamato

Bojovnice madraská

Bojovnice novoanglická

Bojovnice staroanglická

Bojovnice šamo

Bojovnice tuzo

Malajka

 

Plemena s podílem genů bojovnic

Orlovka

Vranohlavka