Blechy

Blechy jsou poměrně známé zejména od psů a koček. Jejich hostiteli ale mohou být vzácněji i slepice. Blechy jsou dobře viditelné pouhým okem a narozdíl od jiných cizopasníků jsou schopny daleko skákat. Trpí-li slepice blechami, projevuje se to u nich svrběním, někdy lysými místy v peří nebo úbytkem hmotnosti. Při masivním napadení mají hřeben a laloky v důsledku ztráty krve bledší barvu. Blechám se daří zejména v teple a ve vlhku, jsou tedy aktuální zejména v létě. Opět je lze hubit přípravky proti parazitům (Arpali, Bio Kill) a důležité je také věnovat zvýšenou pozornost dezinfekci kurníku.