Slepice za „lidskou“ salmonelózu nemohou

Salmonelóza u lidí je velmi nepříjemné onemocnění, které může být v některých případech i velmi nebezpečné. Bohužel se s ním stále poměrně často setkáváme. Jako nejčastější zdroj infekce se u lidí udávají potraviny živočišného původu, a z nich pak především vejce a drůbeží maso. Základní prevencí u tohoto onemocnění je dodržování hygienických pravidel při skladování, zpracování a konzumaci potravin, u kterých hrozí zvýšené riziko kontaminace salmonelou. Aby se minimalizovalo riziko možné kontaminace potravin salmonelou, je třeba dbát také na to, aby se salmonela nevyskytovala v chovech drůbeže.

Od roku 2007 byl zahájen Program na tlumení salmonel v chovu nosnic a v reprodukčních chovech, ke kterému se přihlásili chovatelé, zpracovatelé i veterinární lékaři. Program je vydatně finančně podporován Ministerstvem zemědělství a spočívá především v cíleném sledování výskytu salmonel v prostředí, kde je drůbež chovaná a v přijímání adekvátních opatření v případě jejich záchytu, tak aby se zamezilo dalším výskytům. Proto chovatelé i inspektoři krajských veterinárních správ pravidelně podle předem stanoveného harmonogramu odebírají přesně stanovené množství trusu k bakteriologickému vyšetření. Chovatelé drůbeže tedy musejí dbát na zoohygienická a veterinární opatření – důsledně desinfikovat, sanitovat a mimo jiné i deratizovat prostředí a zařízení, ve kterých drůbež chovají. Lze využít i možnosti vakcinace.

Je ale třeba dodat, že maso a vejce uváděné do tržní sítě musí vždy splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti a do tržní sítě by se tak nemělo dostat nic, co by mohlo ohrozit zdraví lidí. Problémy se salmonelou může způsobit neodborné zacházení s produkty živočišného původu. Například nedodržování hygienických postupů, neodborné skladování či zpracování v závodech, nedodržení správných hygienických zásad a návyků ve veřejném stravování a následně špatná manipulace se surovinami v domácnostech. Zejména se to týká nedostatečného tepelného opracování surovin. Státní veterinární správa se proto snaží spolu s Ministerstvem zemědělství podnikat takové kroky (školení odborné i laické veřejnosti), aby tato rizika byla minimalizována.

Zdroj: Státní veterinární správa

Leave a Reply