Velikonoční vejce

Vajíčka jsou po staletí nedílnou součástí velikonočních oslav v západních i východních křesťanských zemích. Od nejstarších dob byla důležitým velikonočním obřadním pokrmem. Jako dar si je odnášeli koledníci obcházející o velikonočních svátcích stavení. Velikonoční vajíčka byla předmětem řady lidových velikonočních her i pověrečných magických praktik. Často se zdobila, ale darovala se i bílá, neokrášlená. Do velikonoční symboliky pronikla vajíčka nejspíše z kultů rozšířených na území Římské říše v období formování prvních křesťanských kultur. V předbiblických náboženstvích patřil k nejrozšířenějším představám obraz světa jako obrovského vejce, které vyšlo z úst nejvyššího boha, nebo jím bylo stvořeno. Antický starověk shrnul výklad světa do stručné věty „omne vivum ex ovo“ (lat. vše živé pochází z vejce). Vejce, z jehož skořápky se dere na svět mládě, symbolizovala život, plodnost, zdraví a štěstí. Na jaře rolníci zakopávali před první orbou vejce do země, aby posílili úrodnost polí. Vejce bylo i kultovním předmětem přechodu z pozemského života do světa mrtvých. Kladlo se do hrobu spolu se zesnulým a jeho zobrazení se objevovalo na náhrobcích. Bylo znakem osvobození duše ze skořápky materiálního těla a přechodu do nové formy existence.

Běžnou součástí křesťanských Velikonoc se vajíčka stala v průběhu 13. století. Vejce byla v křesťanských chrámech posvěcena a zpočátku byla určena jako dar duchovním. V našich zemích se první zmínky o obdarovávání duchovních vejci objevují ve 14. století. Později se syrová a nezdobená vejce stala součástí dohodnutého služného, které hospodář o Velikonocích odváděl čeledi. Vajíčka se o božím hodu rozdávala i jako almužna. Děti se z velikonočních vajíček začaly radovat v 17. století. Dostávaly je od svých kmotrů nebo učitelů většinou s dalšími dárky, ovocem, pečivem, sladkostmi a hračkami. Nejvíce ceněna byla vajíčka vykoledovaná, která dostávali chlapci od děvčat. „za pomlázku“. Pro svou oblibu se začala vajíčka vyrábět i z trvanlivějších materiálů. Porcelánová malovaná vajíčka sloužila jako drobný šperk, jimž byly obdarovány dívky. V 19. století vzrostla spolu s oblibou cukráren i nabídka velikonočních vajíček připravovaných ze sladkého těsta a plněných nejrůznějšími krémy. Ve 2. polovině 19. století se stále častěji začala mezi cukrářskými výrobky objevovat čokoládová vajíčka, v nichž se mnohdy skrýval malý dárek v podobě dalšího pamlsku. Sladká velikonoční vajíčka jsou dodnes oblíbeným velikonočním dárkem v mnoha zemích světa.